Selecteer een pagina

Edward Dijxhoorn

Business Mediator

Het doel van mijn interventies is altijd het oplossen van het geschil

Als emotie en ratio in het zakelijk verkeer botsen, zijn juridische stappen vaak niet ver weg; óók als beide partijen dit eigenlijk niet willen.

Aandachtsgebieden

Mijn expertise wordt vaak ingeroepen als een bepaalde vorm van samenwerking op de klippen dreigt te lopen of dat reeds is. De veelzijdigheid van mijn diensten is afgestemd op de veelkleurigheid van de problematieken die moeten worden opgelost. Daarbinnen zijn er enkele specifieke aandachtsgebieden en sectoren waarin ik in het bijzonder ervaring heb.

Aandeelhouderschap en zeggenschap

Afwikkeling van faillissementen/ bestuurdersaansprakelijkheid

Familiebedrijven

Verzekerings- en Aansprakelijkheidskwesties

Vastgoed en projectontwikkeling

Bank-klant relatie

Ervaring

Als oprichter van een ondernemingsgericht advocatenkantoor ben ik, zowel in mijn hoedanigheid van adviseur als die van directeur-aandeelhouder, decennialang betrokken bij zakelijke problematieken. Ik ken het klappen van de zweep. Deze veelzijdige ervaring resulteert er in dat ik nu in mijn praktijk de nadruk leg op mediation gerelateerde, persoonlijke dienstverlening.

Het doel van mijn interventies is en was altijd het oplossen van het geschil. Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk, maar ondernemers zijn meestal meer gebaat bij een goede schikking dan bij een gewonnen procedure.

Mijn aanpak

Als emotie en ratio in het zakelijk verkeer botsen, zijn juridische stappen vaak niet ver weg; óók als beide partijen dit eigenlijk niet willen. In dergelijke situaties zet ik graag mijn expertise en ervaring in.  Als mediator in opdracht van de betrokken partijen gezamenlijk of als adviseur en conflictbemiddelaar in opdracht van een partij.

Goede wil een kans bieden en conflicten minnelijk beslechten is mijn vak.

Voortgekomen uit veertig jaar advocatuur en ondernemerschap. Gebaseerd op een diepgravende fascinatie voor de menselijke maat in de juridische omgeving. En vormgegeven in passende opleidingen en permanente educatie.

Mijn verhaal

Ik ben ruim 40 jaar advocaat geweest.
Tussen 1979 en 1984 was ik werkzaam in Rotterdam en in 1984 richtte ik met Frank Marree in Amersfoort Marree en Dijxhoorn Ondernemersgerichte Advocaten op.

Als advocaat heb ik mij beziggehouden met veel aspecten van het ondernemingsrecht, zoals fusies en overnames, geschillen tussen aandeelhouders en tussen aandeelhouders en bestuurders, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en insolventierecht, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid.

Door de jaren heen ben ik als adviseur en commissaris veelvuldig betrokken geweest bij familiebedrijven.  

Naast advocaat was ik jarenlang curator in faillissementen van grote en kleinere ondernemingen.

Als mediator richt ik mij op zakelijke mediation met als specialisatie conflicten in de faillissementspraktijk en in familiebedrijven.

Activiteiten

Adviseur Familiebedrijven

Lid van de Raad van Commissarissen van Theater- en Congrescentrum Flint te Amersfoort

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kindertherapeuticum te Zeist

Secretaris/penningmeester Stichting Insolventie Mediation

Bestuurslid Vereniging Zakelijke Mediation

Talen

Nederlands, Engels