Selecteer een pagina

Vormen

van Business Mediation

Conflicten oplossen zonder de rechter. Dat is de essentie van mijn dienstverlening.

Mediation

Als onderhandelingen vastlopen kan mediation een oplossing bieden. De mediator helpt partijen de relatie van de inhoud te scheiden. Hij is vaak in staat nieuwe informatie boven water te krijgen en is partijen behulpzaam bij het vinden van nieuwe invalshoeken.

Mediation is niet soft en gebruikmaken van een mediator is geen zwaktebod. Een mediator hakt geen knopen door. Hij is neutraal en onpartijdig en helpt primair de communicatie weer op gang te brengen. De partijen hebben nog steeds controle over het onderhandelingsresultaat.

Procesbegeleiding

In belangrijke besluitvormingsprocessen spelen vaak tegengestelde belangen en kunnen onderlinge afhankelijkheden leiden tot complexe vraagstukken.

Een onafhankelijke procesbegeleider kan met inzet van de kennis en vaardigheden van een ervaren mediator en gestructureerde aanpak de kans van slagen van een door alle partijen gedragen en bestendige oplossing vergroten.

Bemiddeling

In ingewikkelde conflicten, waarbij meerdere partijen betrokken zijn, kan het heel goed zijn een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen. Met diverse onderhandelings- en mediationtechnieken is het vaak mogelijk vastgelopen onderhandelingen vlot trekken en de ratio weer te laten prevaleren boven de emotie.

Onafhankelijk Voorzitter

Leidinggeven aan een vergadering en zelf meepraten en meebeslissen over de inhoud is soms lastig te combineren.
Ook voor bedreven bestuursvoorzitters. Zeker als de relaties onder druk staan.

Als majeure beslissingen genomen moeten worden kan het verstandig zijn om de leiding over de vergadering in handen te leggen van een onafhankelijke voorzitter.

Een voorzitter die toeziet dat inhoud en relatie gescheiden blijven om tot een zo evenwichtig mogelijke besluitvorming te komen. Die rol is mij op het lijf geschreven.

Arbitrage

Arbitrage lijkt op gewone rechtspraak in de zin dat een derde een beslissing neemt. Arbitrage kent echter een paar voordelen boven de gang naar de door de overheid aangestelde rechter.

De spelregels voor arbitrage zijn, net zoals die voor de procedure voor de rechter, in de wet vastgelegd, maar het proces is informeler. Arbitrage kan daarom vaak sneller plaatsvinden en partijen kiezen in onderling overleg de arbiter. Het is dus eenvoudiger om een materie- of branchedeskundige aan te stellen.

Partijen kunnen afspreken dat hoger beroep is uitgesloten, zodat ook echt een einde komt aan de procedures.

Bindend advies

Als er de wil is om een bestaand geschil op te lossen, kunnen ruziende partijen afspreken een of meerdere deskundige(n) een bindend advies te laten geven.

Bindend advies is, anders dan de procedure voor de gewone rechter en arbitrage, een niet bij wet geregeld vorm van geschillenbeslechting. Centraal staat het principe van hoor en wederhoor.

Bindend advies is sneller en goedkoper dan een procedure voor de rechtbank of arbitrage.

Neem contact met mij op via onderstaand formulier